Reklama

2.000 zł otrzyma twórca rzeźby, którą komisja konkursowa na czele z o. Piotrem Pawlikiem wskazała jako najlepszą spośród 20 nadesłanych na I Lęborski Konkurs Na Rzeźbę pt. „Święty Jakub apostoł Starszy”. Organizatorem była Parafia p.w. św. Jakuba Apostoła oraz Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła. Nazwiska osób nagrodzonych poznamy dzisiaj, w trakcie wystawy która rozpocznie się o godzinie 17.40 w kościele św Jakuba.

Do konkursu zgłoszono 16 rzeźb. 4 uczestników złożyło po dwie.

Autorem zdjęć jest Sławomir Łukaszuk

Spośród ocenianych 20 rzeźb nagrodzono 3 przyznając kolejno:

  1. miejsce i nagrodę w wysokości 2.000 zł
  2. miejsce i nagrodę w wysokości 1.500 zł
  3. miejsce i nagrodę w wysokości 1.000 zł

Ponadto wyróżniono 3 rzeźby, a ich wykonawcy otrzymają nagrody w wysokości po 250 zł.