Reklama

W Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku trwa rekrutacja na trzyletnie studia licencjackie, całkowicie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu „Pomorski Port Edukacji i Praktyki – Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” uruchomione zostaną 3 nowe specjalności.

Projekt WSB w Gdańsku, w drodze konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskał dotację w wysokości 12,5 mln zł. Za zdobyte pieniądze, uczelnia między innymi, wprowadziła trzy bezpłatne, nowe specjalności na dziennych studiach licencjackich. Na kierunku Logistyka można studiować za darmo specjalność Zarządzanie Łańcuchami Dostaw. W ramach kierunku Informatyka i Ekonometria, bezpłatne studia dotyczą specjalności Aplikacje i Usługi Internetowe, natomiast na kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalności Media i Komunikacja Międzykulturowa.

Na studia finansowane ze środków EFS, Wyższa Szkoła Bankowa prowadzi odrębną rekrutację. Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów, wynikającej z oceny języka obcego oraz wybranych przedmiotów. Dla specjalności Aplikacje i Usługi Internetowe są to przedmioty: matematyka i informatyka. Dla specjalności Zarządzanie Łańcuchami Dostaw, będzie brana pod uwagę matematyka oraz geografia, a dla specjalności Media i Komunikacja Międzykulturowa geografia i historia.

W pierwszej kolejności przeliczmy oceny ze świadectwa dojrzałości, a jeśli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na maturze, przeliczane zostaną oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – mówi Barbara Sołyga, pełnomocnik Kanclerza ds. public relations.

Więcej informacji o rekrutacji na nowe kierunki można znaleźć na stronie WSB w Gdańsku.