Reklama

Prawie 500 podpisów mieszkańców Lęborka z protestem przeciwko uruchomieniu samochodowego złomowca przy ulicy Żeromskiego trafiło do ratusza.

O złożeniu podpisów w ramach konsultacji społecznych poinformował Jarosław Litwin – Radny Miasta Lębork W zbiórkę podpisów zaangażowali się ponad podziałami politycznymi samorządowcy z wielu stowarzyszeń i ugrupowań, m.in. członek Zarządu Powiatu Lęborskiego Ryszard Wenta oraz miejscy radni: Tomasz Sopyłło, Bożena Pobłocka, Radosław Zimnowoda, Łukasz Kuriata czy młody aktywista Mikołaj Guzek.

Jakich argumentów użyto przeciwko otwarciu punktu rozbiórki aut w rejonie ulicy Żeromskiego? W piśmie przewodnim skierowanym do burmistrza Lęborka wymieniono ich aż 8:

1️⃣ ODMOWA uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ

Przedstawiony do wniosku inwestora „Raport oddziaływania na środowisko” jest niewystarczający/niekompletny, wynikiem czego realizacja przedsięwzięcia nie została uzgodniona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

2️⃣ Negatywne oddziaływanie na środowisko

Pojazd wycofany z eksploatacji jest odpadem kwalifikowanym jako NIEBEZPIECZNY. Będą to pojazdy nienadające się do użytkowania, czyli po części uszkodzone i/lub przerdzewiałe, co stwarza poważne ryzyko wycieku substancji bardzo szkodliwych (oleje, płyny hamulcowe, resztki paliwa) na ziemię i przy możliwym (przy często występujących u nas deszczach) przedostawaniu się do wód gruntowych lub kanalizacji miejskiej. Deklarowane przyjmowanie miesięcznie tylko 8 pojazdów do demontażu pośrednio potwierdza, że przewidywany system demontażu będzie mało wydajny, poza tym wskazuje, że nieopłacalne będzie zainwestowanie w efektywne/drogie technologie odzyskiwania odpadów niebezpiecznych.

3️⃣ Negatywny wpływ na warunki życia i zdrowia mieszkańców Lęborka

Potencjalne szkody dla zdrowia mieszkańców Lęborka wynikające z usytuowania w centrum miasta nowego złomowiska wycofanych z użytkowania pojazdów dobitnie pokazuje pożar na złomowisku przy ul. Słupskiej w Lęborku, który miał miejsce w kwietniu 2022 roku a zwłaszcza w dniach 24-26 czerwca 2022 roku. Temat nie został rozwiązany do dziś, a w miejscu tym pojawiają się kolejne niebezpieczne odpady.

4️⃣ Pogorszenie warunków świadczenia usług leczniczych oraz usług o charakterze użyteczności publicznej dla mieszkańców Lęborka i sąsiednich miejscowości/gmin.

W bezpośrednim sąsiedztwie wnioskowanej stacji demontażu wycofanych z użytkowania pojazdów, funkcjonuje Psychiatryczna Opieka Środowiskowa prowadzona przez Szpital w Lęborku w ramach świadczeń Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców powiatu. Sąsiedztwo złomowiska związana z możliwym smrodem, hałasem, obskurnym wizerunkiem będzie niewątpliwie negatywnie i odstraszająco oddziaływać na pacjentów przychodni.

5️⃣ Negatywny wizerunek miasta w oczach turystów

Lokalizacja złomowiska przy ul. Żeromskiego negatywne wpłynie na odbiór Lęborka przez turystów oraz osoby korzystające z węzła przesiadkowego (wyjście z dworca PKP oraz parkingi przy ul Żeromskiego) oraz klientów pobliskiego Centrum Handlowego (Kaufland, Lidl oraz pozostałych punktów handlowych).

6️⃣ Sprzeczność z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla omawianego terenu

MPZP w tym obszarze ma zamknięty katalog dopuszczalnych usług związanych z obsługą samochodów: „dopuszcza się sytuowanie obiektów związanych z obsługą samochodów, takie jak: stacja paliw, myjnia, serwis samochodowy, stacja obsługi samochodów” – nie ma w tym wykazie wnioskowanej działalności polegającej na demontażu pojazdów wycofanych z eksplantacji i składowaniu (nawet przejściowego) powstałego z tego demontażu złomu oraz odpadów niebezpiecznych.

7️⃣ Pogorszenie funkcjonowania pobliskich firm

Uruchomienie złomowiska pogorszy warunki funkcjonowania znajdujących się w sąsiedztwie przedsiębiorstw, jak Poltarex, czy Dimet oraz znaczącą obniży wartość nieruchomości innych nieruchomości, jeszcze niezagospodarowanych.

8️⃣ Problem z kontrolą przedsięwzięcia

Po ewentualnym wydaniu zgody na uruchomienie stacji demontażu pojazdów i związanego z tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz złomu na otwartym terenie, nie będzie możliwe bieżące sprawdzanie, czy nie zostanie przyjęte więcej niż 8 pojazdów miesięcznie. Realne jest zagrożenie gromadzenia większej ilości odpadów, niż zakłada deklarowana procedura, a tym samym zwiększy się ryzyko zanieczyszczenia środowiska (gleby, powietrza) oraz powstania katastrofalnych dla środowiska i zdrowia ludzi pożarów tych odpadów (np. opon, plastików, kokpitów, karoserii, pianek lub płynów wyciekniętych z pojazdów uszkodzonych).

Poprzedni artykułLinia kolejowa nr 229 Lębork – Łeba na Nowym Świecie czasowo nieprzejezdna
Następny artykułKomplikacje przy realizacji odcinka S6 Skórowo – Leśnice