Reklama

Pozytywnie zakończyła się interwencja radnego Krzysztofa Świątczaka w sprawie plagi szczurów w okolicach wiat śmietnikowych przy Stryjewskiego i Malczewskiego.

Na początku sierpnia radny Świątczak zwrócił się do burmistrza o wyłożenie trutki przeciw gryzoniom w tym rejonie miasta. Według mieszkańców szczury o dość dużych rozmiarach pojawiały się regularnie się na ulicy w godzinach wieczorowo nocnych i w ostatnim okresie znacznie ich przybyło. „Powstała sytuacja może doprowadzić do zwiększenia zagrożenia sanitarnego. Całą sytuację potęgują jeszcze sterty worków z odpadami komunalnymi które są wyrzucane wokół wiat przy ul. Malczewskiego i Stryjewskiego w Lęborku. Przedmiotowe worki są rozrywane przez wolno biegające zwierzęta oraz ptaki” – pisał do ratusza radny.

Zgodnie z sugestią w w wspomnianym rejonie miasta rozpoczęła się walka z uciążliwymi gryzoniami.

W odpowiedzi na wniosek radnego podpisanej przez zastępcę burmistrza Teresę Ossowską-Szarą czytamy:

„Informuję, iż w wiatach śmietnikowych przynależnych do budynków komunalnych w całości należących do zasobów Gminy Miasto Lębork tj. Stryjewskiego 5, Malczewskiego 31-33, Malczewskiego 22-24 of. oraz Stryjewskiego 49 trutki zostały zlecone i wyłożone przez firmę INSEKT. Trutki włożone zostały w odpornych na warunki atmosferyczne i bezpiecznych dla dzieci oraz zwierząt pojemnikach. Jednocześnie informuję, że ostatnie zgłoszenie jakie wpłynęło do tut. Urzędu odnośnie pojawienia się gryzoni w tym rejonie miało miejsce 19.07.2022r. i dotyczyło pomieszczeń gospodarczych (komórek) przynależnych do budynku przy ulicy Stryjewskiego 45. Po wyłożeniu trutek w powyższym miejscu nie otrzymaliśmy żadnych dodatkowych zgłoszeń pojawienia się szczurów w tym rejonie (…).

Dodatkowo nadmieniam, iż w dniach 15 września do 15 października przeprowadzona zostanie obowiązkowa deratyzacja całego miasta nałożona na wszystkich właścicieli nieruchomości w Lęborku.”

Poprzedni artykułLęborczanin robi światową karierę sędziowską w tenisie stołowym
Następny artykułKierunek słońce – jak najlepiej ustawić panele fotowoltaiczne?